سنگ تراورتن طرق بی موج

 

تراورتن طرق بی موج  در دو نوع سورت در بازار یافت می‌شود با عناوین تراورتن کرم طرق بی موج و تراورتن سفید طرق بی موج قابل یافت است. قیمت این سنگ به رنگ آن بستگی دارد . تراورتن طرق سفید بی موج از بازه قیمت بالاتری نسبت به تراورتن طرق کرم بی موج برخوردار است. از مزایای آن  کم سوراخ بودن آن و تراکم بالای آن است که موجب ساب پذیری خوب این تراورتن میشود

 برای دریافت لیست قیمت تراورتن طرق بی موج می‌توانید با شماره تلفن 09132310894 در تماس باشید و برای مشاهده آخرین محصولات ما دسته بندی تراورتن طرق بخش بی موج آن را انتخاب کنید.

سنگ تراورتن طرق بی موج

 

 


سنگ تراورتن سفید طرق

سنگ تراورتن سفید طرق

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
سنگ تراورتن کرم طرق بی موج

سنگ تراورتن کرم طرق بی موج

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
سنگ تراورتن کرم طرق

سنگ تراورتن کرم طرق

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-121

سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-121

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-123

سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-123

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-122

سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-122

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن سفید طرق بی موج-T203

تراورتن سفید طرق بی موج-T203

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-125

سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-125

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T113

تراورتن کرم طرق بی موج-T113

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T112

تراورتن کرم طرق بی موج-T112

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T111

تراورتن کرم طرق بی موج-T111

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن سفید طرق بی موج-T110

تراورتن سفید طرق بی موج-T110

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T109

تراورتن کرم طرق بی موج-T109

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن سفید طرق بی موج-T108

تراورتن سفید طرق بی موج-T108

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T107

تراورتن کرم طرق بی موج-T107

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T106

تراورتن کرم طرق بی موج-T106

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T105

تراورتن کرم طرق بی موج-T105

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T104

تراورتن کرم طرق بی موج-T104

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن سفید طرق بی موج - کد T101

تراورتن سفید طرق بی موج - کد T101

قیمت : تماس بگیرید

ادامه مطلب
تراورتن سفید طرق بی موج-کدT102

تراورتن سفید طرق بی موج-کدT102

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن سفید طرق بی موج - کدT103

تراورتن سفید طرق بی موج - کدT103

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-124

سنگ تراورتن کرم طرق بی موج-124

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T201

تراورتن کرم طرق بی موج-T201

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
سنگ تراورتن طرق کرم بی موج -120

سنگ تراورتن طرق کرم بی موج -120

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب
تراورتن کرم طرق بی موج-T202

تراورتن کرم طرق بی موج-T202

قیمت : تماس بگیرید 09132310894

ادامه مطلب